Политика за поверителност

За „Eлимус“ ЕООД е важна защитата на Вашата лични данни и прозрачността и яснотата за това каква информация събираме и как я използваме. Тази политика обяснява как ще обработваме личните Ви данни, които събираме когато използвате нашата Интернет страница или наши електронни услуги.

Молим Ви да се запознаете внимателно с настоящата политика, за да разберете нашия подход и практики относно Вашите лични данни и как ще ги използваме.

 1. Кои сме ние и как можете да се свържете с нас
 2. Нашите Интернет страници, за които се отнася настоящата политика за поверителност
 3. Други политики, с които трябва да се запознаете
 4. Лични данни, които събираме от Вас
 5. Лични данни, които събираме за Вас от други източници
 6. Къде съхраняваме Вашите лични данни
 7. Как споделяме Вашите лични данни
 8. В какъв срок ще се съхраняват Вашите лични данни от нас
 9. Вашите права съгласно законодателството по защита на личните данни
 10. Какво можете да направите когато не сте удовлетворени от начина, по който използваме Вашите лични данни
 11. Относно сигурността на личните данни
 12. Промени в нашата Политика за поверителност
 1. Кои сме ние и как можете да се свържете с нас

Нашето наименование (търговска фирма) „Елимус“ ЕООД и ние сме администратор на Вашите лични данни. Ако желаете да се свържете с нас, имате следните възможности:

 • Можете да ни пишете по електронна поща на info@vipdobavka.bg
 • Можете да ни изпратите писмо, адресирано до следния адрес: гр. София, ул.Aдам Мицкевич 4;
 1. Нашите интернет страници, за които тази политика за поверителност се отнася

Информацията, изложена в настоящата политика за поверителност се отнася до всички Интернет страници на ВИП хранителна добавка.

 1. Други политики и информация, с които Ви приканваме да се запознаете

Независимо, че тази Политика за поверителност съдържа цялата информация, от която имате нужда, за да знаете, как събираме и използваме Вашите лични данни на нашите Интернет страници, има информация в други източници, с които Ви молим да се запознаете.

Допълнителни политики за поверителност ако/когато случаят налага

Нашата политика за бисквитките (Cookies)

Свързани платформи

Допълнителни политики за поверителност

Това е нашата основна Политика за поверителност при Вашето използване на нашите Интернет страници и електронни услуги и продукти, предлагани от Елимус. Въпреки това, допълнителна информация за някои конкретни продукти и услуги може да се съдържа в (допълнителна) политика за поверителност. Молим Ви да се запознаете с тези политики когато се регистрирате или абонирате за тези продукти или услуги.

Нашата политика относно бисквитките (cookies)

Когато използвате нашите Интернет страници и други дигитални продукти и услуги, предоставяни от нас, можем да събираме данни за Вас чрез бисквитки (cookies), за да Ви различаваме от други потребители на нашите Интернет страници или на наши електронни продукти или услуги. Ние имаме отделна Политика за бисквитките (cookies), която обяснява използването на бисквитките (cookies) и целите, за които ги използваме

Свързани платформи

Нашите Интернет страници може, от време на време, да съдържат връзки към и от други Интернет страници и дигитални платформи на наши партньорски мрежи, свързани лица и рекламни компании. Ако последвате някой от линковете към някои от тези Интернет страници, молим да имате предвид, че тези Интернет страници имат техните собствени политики за поверителност и че ние не носим каквато и да било отговорност за тези политики. Молим Ви да се запознаете с тези политики преди да предоставяте лични данни на тези Интернет страници.

 1. Информация, която можем да събираме пряко от Вас

Тази част урежда:

 • Как ние събираме личните Ви данни;
 • Категориите данни, които събираме;
 • Описание на това как планираме да използваме информацията, която сме събрали, и
 • Правните основания, на които се осланяме при обработката на събраните лични данни.

Ние можем да събираме и съхраняваме следната информация за Вас:

Вашето качествоСъбирани данниЦел/ДейностВид на даннитеЗаконно основание за обработванеСрок на съхранение
Участник в игри/ промоцияИнформацията, която ни предоставяте когато участвате в търговски игри или промоция (“Данни за игри”).Да ни позволят да Ви изпращаме последваща информация относно играта или награда, в случай, че сте спечелил участник. Освен ако не заявим друго когато събираме Вашите лични данни, ние ще ги използваме единствено за управление на игрите и промоциите.Данните във връзка с участие в игра може да включват, например, Вашето име и Вашия пълен адрес, email адрес, и /или телефонен номер.Сключването на договор между Вас и нас, за да участвате в състезателната игра или промоция.Тези данни ще бъдат съхранявани докато състезателната игра е приключила и след това, за сроковете, предвидени в данъчното законодателство и другите приложими закони.
Участие в проучванеЛичните данни, които ни предоставяте когато попълвате проучване или отговаряте на въпросник или анкета (“Данни за проучване”).

Да събираме информация относно конкретен въпрос, например, нашите услуги към Вас.

В много случаи проучванията, въпросниците и анкетите са анонимни и ние събираме лични данни единствено като статистически данни. Ако това не е случаят, ние ще Ви уведомим по време на събирането на данните.

Информацията може да включва Вашето пълно име, Вашия email адрес и други лични данни, които сме поискали.Ние ще използваме нашия законен интерес при наблюдението и развитието на нашите продукти и услуги до нашите клиенти и потребители като законно основание за обработване на Проучвателните данни.Данните ще бъдат съхранявани за срок от 3 години след приключването на проучването.
Посетител на нашите Интернет странициИнформация, която ни предоставяте, когато посещавате нашите Интернет страници, като например данните, предоставени в раздели, свързани с ‘свържете се с на’ и т.н. („Данни за посещения”).Тази информация се използва за да можем да отговаряме на Вашите искания и да подобряваме управлението на нашите Интернет страници.Цялата информация, която ни предоставяте, когато се свързвате с наш през Интернет страниците.Ние ще оценяваме Вашите лични данни, предоставени от Вас въз основа на нашия законен интерес да подобряваме вашето преживяване на Интернет страниците.Данните ще бъдат съхранявани докато Вашето искане бъде финализирано, и след това за сроковете, предвидени в приложимото законодателство за архивите и други закони.
 [ДРУГИ]    

Когато ни предоставяте информация (например информацията, посочена в описаните по-горе случаи), в определени случаи ние може да Ви помолим да ни предоставите доброволно допълнителна информация. Тази информация ще бъде идентифицирана като пожелателна и ще бъде използвана, за да постигнем по-голямо разбиране на нашите клиенти и да приспособяваме услугите ни към тях.

 1. Информация, която събираме за Вас от трети лица
 • Ние може да получаваме информация за Вас (напр. пълно име, длъжност при нашия съконтрагент, email адрес и телефонен номер), предоставяна от наши договорни партньори, юридически лица, ако Вие сте представител/лице за контакт, определено от такива юридически лица, за осигуряване на изпълнението на договор с Елимус ЕООД.

Ние ще обработваме тези данни за нашия законен интерес, тъй като те ще ни дадат възможност да изпълним нашите договорни задължения и да комуникираме с нашите договорни партньори в конктекста на изпълнението на търговския договор. Освен, ако не Ви информираме за друго, ние ще използваме тази информация само за управление и администриране на договорните отношения с партньора, когото Вие представлявате.

Данните ще бъдат запазени за срока на договора, освен ако Вашето дружество не посочи други лица за контакт/представители. Кореспонденцията с Вас обаче ще бъде запазвана за по-дълъг срок, доколкото това може да е необходимо за търговски или архивни цели, в зависимост от темата.

 • Ние може да получаваме информация за Вас, ако използвате която и да било от другите Интернет страници, които ние администрираме или други продукти/услуги, които предоставяме. Също така ние работим задълбочено с трети лица (включително, например, търговски партньори, подизпълнители на технически услуги и услуги за плащания, доставчици на анализи, доставчици на услуги по търсене на информация и агенции за оценка на кредитоспособността) и може да получаваме информация за Вас от тях.

Правното основание за това обработване е нашият законен интерес, а именно – наблюдение и подобряване на нашата Интернет страница, продукти и услуги.

 • Информация от логовете на сървърите на нашите Интернет, например информация за Вашия компютър, като IP адрес, операционна система и тип търсачка (“Данни за ползване”). Тази информация се използва от нас за управление на системите и за анализ колко души използват нашите Интернет страници и дигитални платформи. Тази информация също така ни помага да предоставяме най-добрата онлайн инсфраструктура за Вашите онлайн активности.

Правното основание за обработването е нашият законен интерес, а именно – наблюдение и подобряване на нашата Интернет страница, продукти и услуги.

 • Както посочихме по-горе, ние събираме информация, като използваме бисквитки (cookies) или други сходни технологии, съхранявани на Вашето устройство, за това как използвате нашата Интернет страница, дигитални продукти и услуги. Бисквитките (cookies) съдържат информация, която се предава на твърдия диск на Вашия компютър. Те ни помагат да подобряваме нашите Интернет страници и да Ви предоставяме подобрени и по-пресонализирани услуги.
 • Ние също събираме информация от нашите страници в социални мрежи, включително харесвания, споделяния и туитове, както и относно съдържанието на страниците в социалните мрежи.
 • Информация, която намираме за Вас от други информационни източници с добра репутация. Тази информация ще се събира от публично достъпни записи, като например Търговския регистър.
 1. Къде съхраняваме Вашите лични данни

Ние най-общо съхраняваме Вашите лични данни на местни сървъри.

 1. Споделяне на Вашите лични данни

Получателите на Вашите лични данни са ограничени изключително до хората, които имат нужда от тази информация, за да изпълнят своите задължения.

Ние може да споделяме Ваши лични данни, както следва:

 • В рамките на групата Елимус ЕООД

Ние може да разкриваме Ваши лични данни на който и да било член на нашата група, което включва нашите дъщерни дружества, нашето главно холдингово дружество и неговите дъщерни дружества, до степента, необходима за същите цели като първоначалното обработване, уредено в тази политика.

 • На доставчици на услуги

Елимус ЕООД може да споделя Ваши лични данни с доставчици на услуги, които Елимус ЕООД може да използва за обработване на Вашите искания или за предоставяне на услугите. Тези доставчици на услуги са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на личните данни, които може да получават и да ги използват само съгласно наши инструкции.

 • На публични органи

Ако имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни, за да изпълним каквото и да било законово задължение, или за да изпълним или приложим нашите условия и други договори; или за да запазим правата, собствеността или безопасността на групата Елимус ЕООД, нашите клиенти или други.

 • Други случаи

В случай, че продадем нашата дейност или активи, в който случай може да разкриваме Вашите лични данни на потенциалния продавач на тези дейности или активи.

 1. Колко дълго запазваме лични данни

Като правило, ние няма да държим Ваши лични данни за каквато и да било цел или цели за по-дълъг срок, отколкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да изпълним каквито и да било правни, счетоводни изисквания или изисквания за отчетност.

При определяне на подходящ срок за запазване на личните данни, ние взимаме предвид количеството, характера и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от увреждането им при неоправомощено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ги обработваме и дали можем да постигнем тези цели с други средства и приложимите законови изисквания.

При определени обстоятелства Вие може да ни помолим да изтрием Вашите лични данни: вижте повече информация за правото на изтриване по-долу.

При определени обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни (за да не могат повече да бъдат свързвани с Вас) за целите на проучвания и статистика, в който случай ни може да изпозлваме тази информация безсрочно, без да Ви уведомяваме за това.

 1. Вашите права според законодателството за защита на личните данни

Законодателството за защита на личните данни Ви предоставя определени права във връзка с обработването на Вашата информация. Това са:

Правото на информация

Правото на достъп до Вашата информация

Правото на поправяне на Вашата информация

Правото на изтриване на Вашата информация

Правото на ограничаване на обработването

Правото на прехвърляне на информацията

Правото на възражение срещу обработването

Правото на информация

Вие имате право да бъдете информирани за това как събираме и обработваме Вашите лични данни, включително кои сме ние, как използваме Вашите лични данни и какви са Вашите права във връзка с Вашите лични данни. Ние сме събрали пълната информация, от която имате нужда в това уведомление за поверителност.

Правото на достъп до Вашите лични данни

Вие имате право на достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас. Ние може да потвърдим дали обработваме Ваша информация или не и да Ви предоставим достъп до Вашите лични данни.

Право да поправите Вашите данни

Ако Вашите лични данни са неточни или непълни, Вие имате право да поправите и актуализирате тази информация. Ако сме разкрили Ваши лични данни на което и да било трето лице, до степента, до която това е възможно, ние ще го информираме за всякакви актуализации, за които ни информирате. Вие може да актуализирате личните данни, която притежаваме за Вас, като се свържете с нас по начина, посочен в тази политика за поверителност.

Правото на изтриване на Вашите лични данни

Вие имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити или премахнати, когато няма причина да продължаваме да ги обработваме. Можете да поискате да бъдете забравени, когато данните повече не са необходими във връзка с целите, за които първоначално са били събрани или обработвани и когато сте оттеглили съгласието си за обработването им.

При определени ограничени случаи правото да бъдеш забравен не се прилага – ако искате да знаете кои са те, ни попитайте.

Право да ограничите обработването

Вие имате право да „блокирате“ или прекратите обработването на Вашите лични данни при определени обстоятелства като например когато поискате Елимус ЕООД да съхранява данни, които ние обикновено бихме изтрили за учредяването, упражняването или защитата на правни искове, в които сте въвлечени. Ако пожелаете от нас да прекратим използването на Вашите лични данни, ние ще преустановим всяко обработване с изключение на съхранение.

Право на възражение

Вие имате правото да поискате от нас да не обработваме Вашите лични данни за нашите законни интереси, включително за маркетингови цели. Ние обикновено Ви информираме (преди да събираме личните Ви данни), ако възнамеряваме да ги използваме за такива цели или ако възнамеряваме да разкриваме Вашите лични данни на някое трето лице за такива.

 1. Какво бихте могли да направите, ако не сте удовлетворени

Ние сме отдадени на защитата и уважаването на Вашата поверителност. Независимо от това, ако не сте удовлетворени от това как ние събираме и обработваме Вашите лични данни или просто желаете допълнителна информация относно Вашите права, можете да се свържете с нас по следните начини:

 • Можете да ни изпратите email elimus@abv.bg
 • Можете да ни изпратите писмо, адресирано до следния адрес: гр. София, ул. Aдам Мицкевич 4 :

Ние ще работим заедно с Вас, за да разрешим всеки проблем, с който се сблъсквате и ще се стремим да отговорим на всеки Ваш въпрос колкото може по-скоро.

Вие също така можете да отправите оплакване до Комисията за защита на личните данни  – допълнителна информация можете да намерите тук https://www.cpdp.bg/.

 1. Относно сигурността на личните данни

Елимус ЕООД  е въвел в употреба мерки, за да защити поверителността, сигурността и целостта на Вашите лични данни. Достъпът до лични данни е ограничен до тези служители и доставчици на услуги, които имат необходимост от достъп до тези данни и които са били обучени, за да спазват правилата за поверителност.

Елимус ЕООД се задължава Вашите лични данни да не бъдат променяни, увреждани или достъпвани от неоправомощени трети лица.

 1. Промени в нашата Политика за поверителност

Ние можем да променяме настоящата политика от време на време. Всички промени, които ние въведем в тази политика ще бъдат обявени на тази Интернет страница.